Sản phẩm khuyến mãi - 70,000 VNĐ/Kg khi mua tại vườn

-36%
 Bầu Organic Bầu Organic
45,000₫ 70,000₫

Bầu Organic

45,000₫ 70,000₫

(0 đánh giá)
-36%
 Bí Đỏ Organic Bí Đỏ Organic
45,000₫ 70,000₫

Bí Đỏ Organic

45,000₫ 70,000₫

(4 đánh giá)
-36%
 Cà Tím Organic Cà Tím Organic
22,500₫ 35,000₫

Cà Tím Organic

22,500₫ 35,000₫

(4 đánh giá)
-36%
 Cải Bẹ Xanh Organic Cải Bẹ Xanh Organic
22,500₫ 35,000₫

Cải Bẹ Xanh Organic

22,500₫ 35,000₫

(8 đánh giá)
Hết hàng
 Cải Bó Xôi Organic Cải Bó Xôi Organic
22,500₫

Cải Bó Xôi Organic

22,500₫

(4 đánh giá)
Hết hàng
 Cải Cầu Vồng Organic Cải Cầu Vồng Organic
22,500₫

Cải Cầu Vồng Organic

22,500₫

(3 đánh giá)
-36%
 Cải Kale Organic Cải Kale Organic
22,500₫ 35,000₫

Cải Kale Organic

22,500₫ 35,000₫

(3 đánh giá)
-36%
 Cải Ngồng Organic Cải Ngồng Organic
22,500₫ 35,000₫

Cải Ngồng Organic

22,500₫ 35,000₫

(5 đánh giá)
-36%
 Chanh Dây Organic Chanh Dây Organic
22,500₫ 35,000₫

Chanh Dây Organic

22,500₫ 35,000₫

(6 đánh giá)
-36%
 Đậu Bắp Organic Đậu Bắp Organic
22,500₫ 35,000₫

Đậu Bắp Organic

22,500₫ 35,000₫

(4 đánh giá)
-36%
 Đậu Cove Organic Đậu Cove Organic
22,500₫ 35,000₫

Đậu Cove Organic

22,500₫ 35,000₫

(6 đánh giá)
Hết hàng
 Đậu Rồng Organic Đậu Rồng Organic
22,500₫
-36%
 Dền Cơm Organic Dền Cơm Organic
22,500₫ 35,000₫

Dền Cơm Organic

22,500₫ 35,000₫

(4 đánh giá)
-36%
 Dền Đỏ Organic Dền Đỏ Organic
22,500₫ 35,000₫

Dền Đỏ Organic

22,500₫ 35,000₫

(6 đánh giá)
Hết hàng
 Đọt Bí Organic Đọt Bí Organic
22,500₫

Đọt Bí Organic

22,500₫

(4 đánh giá)
Hết hàng
 Khổ Qua Organic Khổ Qua Organic
22,500₫
-36%
 Mồng Tơi Organic Mồng Tơi Organic
22,500₫ 35,000₫

Mồng Tơi Organic

22,500₫ 35,000₫

(7 đánh giá)
-36%
 Mướp Organic Mướp Organic
45,000₫ 70,000₫

Mướp Organic

45,000₫ 70,000₫

(3 đánh giá)
-36%
 Rau Đay Organic Rau Đay Organic
22,500₫ 35,000₫

Rau Đay Organic

22,500₫ 35,000₫

(4 đánh giá)
Hết hàng
 Rau Lang Organic Rau Lang Organic
22,500₫

Rau Lang Organic

22,500₫

(4 đánh giá)
-36%
 Rau Muống (Lá Tre) Organic Rau Muống (Lá Tre) Organic
22,500₫ 35,000₫

Rau Muống (Lá Tre) Organic

22,500₫ 35,000₫

(7 đánh giá)
-36%
 Rau Ngót Organic Rau Ngót Organic
22,500₫ 35,000₫

Rau Ngót Organic

22,500₫ 35,000₫

(7 đánh giá)
-36%
 Sả Organic Sả Organic
9,000₫ 14,000₫

Sả Organic

9,000₫ 14,000₫

-36%
 Tần Ô Organic Tần Ô Organic
22,500₫ 35,000₫

Tần Ô Organic

22,500₫ 35,000₫

(7 đánh giá)
-36%
 Xà Lách Mỡ Organic Xà Lách Mỡ Organic
22,500₫ 35,000₫

Xà Lách Mỡ Organic

22,500₫ 35,000₫

(4 đánh giá)