Sản phẩm nổi bật - thường xuyên có hàng ổn định - được yêu thích nhất ở vườn !!!

-36%
 Rau Muống (Lá Tre) Organic Rau Muống (Lá Tre) Organic
22,500₫ 35,000₫

Rau Muống (Lá Tre) Organic

22,500₫ 35,000₫

(7 đánh giá)
-36%
 Rau Đay Organic Rau Đay Organic
22,500₫ 35,000₫

Rau Đay Organic

22,500₫ 35,000₫

(4 đánh giá)
-36%
 Rau Ngót Organic Rau Ngót Organic
22,500₫ 35,000₫

Rau Ngót Organic

22,500₫ 35,000₫

(7 đánh giá)
-36%
 Cải Ngồng Organic Cải Ngồng Organic
22,500₫ 35,000₫

Cải Ngồng Organic

22,500₫ 35,000₫

(5 đánh giá)
-36%
 Cải Bẹ Xanh Organic Cải Bẹ Xanh Organic
22,500₫ 35,000₫

Cải Bẹ Xanh Organic

22,500₫ 35,000₫

(8 đánh giá)
-36%
 Mồng Tơi Organic Mồng Tơi Organic
22,500₫ 35,000₫

Mồng Tơi Organic

22,500₫ 35,000₫

(7 đánh giá)
-36%
 Tần Ô Organic Tần Ô Organic
22,500₫ 35,000₫

Tần Ô Organic

22,500₫ 35,000₫

(7 đánh giá)
-36%
 Dền Đỏ Organic Dền Đỏ Organic
22,500₫ 35,000₫

Dền Đỏ Organic

22,500₫ 35,000₫

(6 đánh giá)
-36%
 Xà Lách Mỡ Organic Xà Lách Mỡ Organic
22,500₫ 35,000₫

Xà Lách Mỡ Organic

22,500₫ 35,000₫

(4 đánh giá)
-36%
 Đậu Cove Organic Đậu Cove Organic
22,500₫ 35,000₫

Đậu Cove Organic

22,500₫ 35,000₫

(6 đánh giá)
-36%
 Đậu Bắp Organic Đậu Bắp Organic
22,500₫ 35,000₫

Đậu Bắp Organic

22,500₫ 35,000₫

(4 đánh giá)
-36%
 Chanh Dây Organic Chanh Dây Organic
22,500₫ 35,000₫

Chanh Dây Organic

22,500₫ 35,000₫

(6 đánh giá)
-13%
 Hành Lá Organic Hành Lá Organic
13,000₫ 15,000₫

Hành Lá Organic

13,000₫ 15,000₫

(7 đánh giá)
-13%
 Rau Thơm Organic (Mix 3 loại) Rau Thơm Organic (Mix 3 loại)
13,000₫ 15,000₫

Rau Thơm Organic (Mix 3 loại)

13,000₫ 15,000₫

(8 đánh giá)
-13%
 Tía Tô Organic Tía Tô Organic
13,000₫ 15,000₫

Tía Tô Organic

13,000₫ 15,000₫

(7 đánh giá)
-13%
 Húng Cây Organic Húng Cây Organic
13,000₫ 15,000₫

Húng Cây Organic

13,000₫ 15,000₫

(5 đánh giá)
-13%
 Diếp Cá Organic Diếp Cá Organic
13,000₫ 15,000₫

Diếp Cá Organic

13,000₫ 15,000₫

(4 đánh giá)
-36%
 Sả Organic Sả Organic
9,000₫ 14,000₫

Sả Organic

9,000₫ 14,000₫

-36%
 Tắc Organic Tắc Organic
22,500₫ 35,000₫

Tắc Organic

22,500₫ 35,000₫

Hết hàng
 Đọt Bí Organic Đọt Bí Organic
22,500₫

Đọt Bí Organic

22,500₫

(4 đánh giá)
-36%
 Mướp Organic Mướp Organic
45,000₫ 70,000₫

Mướp Organic

45,000₫ 70,000₫

(3 đánh giá)